Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van PLUS. In deze verklaring wordt onder ‘PLUS’ verstaan de coöperatie van zelfstandige PLUS ondernemers en PLUS Retail BV.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe PLUS omgaat met uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke gegevensverwerkingen

PLUS Retail BV, gevestigd in Utrecht (“PLUS Retail”), is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een account voor de website www.plus.nl en de PLUS app, het gebruik van dat account en in het kader van landelijke acties en diensten van PLUS Retail alsmede in verband met het doen van een open sollicitatie bij een bepaalde ondernemer van PLUS via de website www.plus.nl.

De lokale PLUS Onderneming (“PLUS Ondernemer”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het plaatsen en afhandelen van bestellingen bij de betreffende PLUS Ondernemer alsmede in verband met het afhandelen van een open sollicitatie bij de betreffende PLUS Ondernemer.

Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

PLUS Retail verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht, aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • E-mailadres, telefoonnummer;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens over uw laatst geplaatste bestelling bij uw PLUS Ondernemer;
 • IP adres;
 • Burgerlijke staat en nationaliteit (slechts in verband met een open sollicitatie).

PLUS Retail verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een account aan te maken voor de website www.plus.nl;
 • Om uw laatst geplaatste bestelling in te lezen in uw account;
 • Om uw boodschappenlijstje in te lezen in uw account;
 • Om u te registreren als deelnemer aan een landelijke actie van PLUS;
 • Om u de gewenste PLUS-nieuwsbrieven toe te zenden;
 • Om u te informeren over producten en diensten van PLUS;
 • Voor gebruiksstatistieken van de website(s) van PLUS en het personaliseren van de website(s).
 • Om vragen en / of opmerkingen via het contactformulier van PLUS te behandelen;
 • Om open sollicitaties aan de juiste PLUS Ondernemer te kunnen toesturen.

PLUS Ondernemer verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht, aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • E-mailadres, telefoonnummer;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens over uw bij de betreffende Ondernemer geplaatste bestelling(en);
 • Betaalgegevens zoals uw rekeningnummer en uw betaalhistorie;
 • Burgerlijke staat en nationaliteit (slechts in verband met een open sollicitatie).

PLUS Ondernemer verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw bestelling te plaatsen, in behandeling te nemen, de betaling en bezorging of het afhalen van uw bestelling mogelijk te maken;
 • Om leeftijdsverificatie uit te voeren bij de verkoop van producten die een leeftijdsgrens kennen, zoals alcohol en tabaksproducten;
 • Om bestellingen van klanten met openstaande rekeningen te weren;
 • Om een open sollicitatie in behandeling te nemen.

Beveiliging

PLUS gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. PLUS zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Ook worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor die doeleinden.

PLUS Retail bewaart de persoonsgegevens in uw account op een secured server.

PLUS verzoekt u om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke inloggegevens, onder meer door het gebruikte e-mailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

Indien PLUS gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van PLUS zal uitvoeren, zal PLUS deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een bewerkersovereenkomst.

Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze aan PLUS Retail melden. Raadpleeg het PLUS ‘Responsible Disclosure beleid‘ voor meer informatie. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door PLUS Retail onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

PLUS kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

 • U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
 • Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van PLUS in uw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
 • PLUS een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij.

Indien uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt u daaraan voorafgaand van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Melding CBP

Onze verwerking van persoonsgegevens is geregistreerd bij de door PLUS benoemde functionaris voor de gegevensbescherming.

Cookies

Op onze website en de PLUS app maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie informatie.

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens

U kunt de persoonsgegevens die u heeft ingevoerd in uw account altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de Consumentenservice van PLUS Retail via telefoonnummer 0800 – 222 444 3 (gratis) wanneer u:

 • De persoonsgegevens die u betreffen die PLUS verwerkt wilt inzien of wijzigen;
 • Tegen het gebruik van uw gegevens door PLUS bezwaar wilt maken;
 • Meer informatie wilt over de wijze waarop PLUS persoonsgegevens verwerkt; of
 • Vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op: www.plus.nl/privacy-statement of via de PLUS app.

Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar PLUS verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan PLUS geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.